XC 2000/3000
Ivana

XC 2000/3000<br>Ivana

Ivana je CNC upravljani stroj namijenjen za plinsko ili plazma rezanje metalnih ploča. Stroj je portalnog tipa: portal se sastoji iz grede, poprečnog pogonskog sustava i do četiri suporta s gorionicima. Na portalu je smješten i CNC upravljački sustav te plinski regulatori i manometri. Portal se u uzdužnom smjeru kreće po stazama koje su građene iz 3 m dugih sekcija i ukupna duljina staza nije ograničena.

 

Stroj se pogoni sa tri kvalitetna servo elektromotora s tahogeneratorima i digitalnim davačima pozicije, a mehanički prijenos se izvodi preko reduktora i zupčastih letvi u oba smjera. Za pogon u uzdužnom smjeru ugrađena su dva servo sustava (s jedne i druge strane portala). Dvostruki pogon po uzdužnim stazama vrlo je važan za miran hod portala i pri najvećim brzinama te oštrim promjenama brzina na kutevima likova koji se režu.

 

Suporti s gorionicima imaju sustav za elektromotorno podizanje i spuštanje gorionika, na daljinsku komandu preko upravljačkih tipki ili pak programski. Ugrađuju se i uređaji za automatsko održavanje visine gorionika, što je potrebno za automatski programski ciklus rezanja (probijanje lima) kao i za održavanje razmaka sapnice tijekom rezanja uprkos eventualnim neravninama lima. Standardno se ugrađuju i električki upaljači plamena.

 

U cilju postizanja najviše kvalitete reza, ugrađujemo gorionike svjetski priznate kvalitete.

 

SPECIFIKACIJE

Širina rezanja 2.0 / 3.0 m
Duljina rezanja 4.5, 7.5, 10.5, ... 28.5 m
Broj gorionika 1, 2, 3 ili 4
Podizanje/spuštanje motorizirano sa AOV
Brzina rezanja 100 - 4000 mm/min
Brzi hod 6 m/min
Debljina rezanja 3 - 200 mm
Kompenzacija širine reza 0 - 9.9 mm
Korak mjernog sustava 0.01 mm
Točnost pozicioniranja 0.2 mm
CNC model Z16 ili Burny

 

PLAZMA

Stroj za rezanje Ivana može biti opremljen plazma uređajem. Brzina rezanja do 6 m/min omogućava rezanje i najtanjih limova. Ugrađujemo plazma uređaje samo provjerenih i specijaliziranih svjetskih proizvođača te vrste opreme.

Jačina uređaja i izbor plinova kojima će se rezati određuje se u skladu s potrebama i u dogovoru s korisnikom. Za rezanje običnih konstrukcionih čelika i aluminija, kao i za manje zahtjevni kvalitet reza legiranih čelika (prokron) potpuno zadovoljava komprimirani zrak. Za kvalitetno rezanje prokrona treba koristiti mješavinu plinova (argon, dušik, vodik) te plazma uređaj i dodatnu opremu koja omogućava upotrebu tih plinova.

 

CNC

Rad strojem je potpuno automatiziran: poslužitelj na stroju mora postaviti lim, pozicionirati gorionike u početni položaj, izabrati program rezanja i aktivirati start programa. Pozicioniranje na mjesto paljenja plamena, spuštanje gorionika, grijanje lima, probijanje, rezanje, podizanje gorionika i prijelaz na novu poziciju odvija se automatski u skladu s aktiviranim programom. Poslužitelj može intervenirati (po potrebi) za: korekciju brzine tijekom rada, korekciju širine proreza, korekciju vremena grijanja lima na mjestu probijanja.

 

U osnovnoj izvedbi stroja ugrađuje se CNC jedinica tipa Z32, proizvodnje D.E.Sistemi, Italija. Ta je CNC jedinica namijenjena preciznim alatnim strojevima, tako da svojom točnošću uvelike nadmašuje potrebe CNC stroja za rezanje. Ima kolor monitor i disketnu jedinicu za unos programa rezanja, a moguće je i povezivanje s računalom u tehničkom uredu gdje se pripremaju programi rezanja.

Kao opciju nudimo i CNC jedinicu BURNY 10. To je najnovija generacija CNC-a, proizvođača CMC-Cleveland Motion Controls, USA, specijalista za CNC upravljanja za procese rezanja. Burny 10 ima ugrađen kolor monitor sa stalnim prikazom slike programa rezanja i prikazom trenutne pozicije gorionika i izrezanog dijela ploče. Ploča ne mora biti 100% poravnata sa stazama: CNC će se "poravnati" s limom. U slučaju prekida rezanja iz bilo kojeg razloga (nečista sapnica, nestanak plina ili struje, okujina na limu itd.), CNC će vam omogućiti povratak po liniji rezanja do mjesta prekida a nudi i niz ostalih mogućnosti seljenja po programu. Jedan se program može prekinuti da bi, zbog hitnosti obradili drugi program. CNC pamti gdje je prvi program prekinut i nastavit će točno na mjestu prekida.

 

Program rezanja može se prenijeti u memoriju CNC-a preko USB-a ili direktnom žičanom vezom s programskim centrom (posebna veza ili lokalna mreža) ili čak i preko interneta (Burny). CNC ima ugrađen tvrdi disk, pa gotovo da i nema ograničenja na broj CNC programa koji se tamo mogu pospremiti.

 

CNC jedinica ima ugrađeno 20 (Z32) ili 50 (Burny) standardnih oblika. Ti oblici nemaju zadane mjere, već ih operater unosi prema potrebi. Unos je jednostavan: svaki upit za kotu (mjeru) na ekranu je popraćen i oznakom na skici oblika (na ekranu). Upisuje se i broj komada koliko treba izrezati, dimenzije raspoložive ploče, a CNC će sam poslagati u redove i stupce, sa potrebnim razmacima.

Glavna prednost CNC jedinice Z32 je njena niža cijena, a kod nas je i dobro poznata na području alatnih strojeva (u starijoj varijanti Z16). S druge strane Burny 10, ima nekoliko posebnih funkcija koje olakšavaju postupak rezanja i grafički prikaz rezanja.

 

IZRADA CNC PROGRAMA

Za izradu CNC programa koristi se PC računalo. Nacrti (planovi) rezanja se crtaju na računalu najpoznatijim programom za crtanje i konstruiranje, AutoCAD ©. Za lakšu pripremu planova rezanja, standardnim funkcijama AutoCAD-a dodan je skup novih specijalnih funkcija (komandi).

Kada je nacrt (plan) rezanja gotov, aktivira se naš program CADREZ koji će kompjuterski nacrt prevesti u CNC program. Program će upozoriti na eventualne greške ili nelogičnosti u nacrtu, te uputiti na eventualno popravljanje. Program će automatski uključiti kompenzaciju širine reza, tako da o tome ne treba voditi brigu prilikom crtanja

Prije rezanja, na računalu se može obaviti grafička simulacija rezanja a može se tiskati na papiru skica rezanja s osnovnim plansko/tehnološkim podacima: brzine i vremena rezanja i pozicioniranja, te broj paljenja plamena (grijanja). Osim što služi za planiranje, ovaj, tzv. tehnološki list može se dati radniku uz radni list.

Kao opciju nudimo i složeniji programski paket za automatsko "krojenje" limova. Nakon definiranja svih likova i sastavljanja specifikacije (potrebnog broja komada za svaki lik, te raspoloživih limova), program će sam obaviti slaganje i omogućiti eventualne ručne intervencije. Ovakav program omogućuje bržu i komotniju izradu CNC programa, pa se preporuča u slučajevima česte promjene planova rezanja i limova. Program posjeduje vlastiti CAD za crtanje, a podržava i vezu s nacrtima izradaka napravljenim u AutoCAD-u.


Za jednu "mirniju", manje dinamičnu proizvodnju preporučamo zadržavanje na programu CADREZ koji se isporučuje uz stroj i koji se je pokazao kao odličan (i jednostavan) alat kod mnogih korisnika. Prednost mu je višestruko manja cijena (trenutno, uz stroj isporučujemo bez posebne naplate), ali i lagana obuka programera (što nije beznačajno u situacijama fluktuacije stručnog kadra).

Need More Information?

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree